Kullingstrofen 2018

Kullingstrofen startade bra med en 7:e plats efter SS1, den platsen lyckades vi hålla även efter SS2, på SS3 så flöt det på bra ända till en V4- nyper höger 1 där vi fick ett stopp och tappade ca 15 sekunder innan motorn behagade sluta sura med följd att vi tappade till 10:de plats till slut.
Tack till Kullings för en fin tävling med fina vägar och kul att se så många unga funktionärer, återväxten är tryggad.

Kent Gonner, Codriver